Daniel Lindvall är doktor i sociologi och forskar på Uppsala universitet - Climate Change Leadership Initiative. 


Mina forskningsområden är klimat- och energiomställningen, med inriktning på frågor om social acceptans,  rättvisa och demokratifrågor.


Författare till böckerna Folkstyret i rädslans tid och Upphettning - Demokratin i klimatkrisens tid.


Han har varit huvudsekreterare för flera statliga utredningar såsom 2014 års Demokratiutredning. 


Föreläser, moderarar samtal och skriver artiklar, böcker och rapporter om demokrati och klimat- och energifrågor. Läs vår bok Democracy in Hotter Times. Redigerad av David Orr


Mer information och hur du kan beställa boken hittar du på här!Upphettning är en djupdykning i klimatförnekelse som politisk rörelse. Utifrån aktuell forskning diskuterar boken de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick utifrån frågeställningar som: Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan? Varför motsätter sig den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt klimatvetenskap?