Jag har under de senaste åren föreläst för myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och universitet. 


Mina föresläsningar utgår från min forskning och mina böcker och handlar dels om demokratins utmaningar lokalt, nationellt och globalt, dels om frågor som rör rättviseaspekter, demokrati och social acceptans för i klimat- och energiomställningen. 


Jag har därutöver föreläst demokratin och digitaliseringen, näthat, om medborgardialog, mellanvalsfrågor och ungas delaktighet. 


Jag har också föreläst om demokrativillkor i bidragsgivningen utifrån de förslag som Demokrativillkorsutredningen lämnade. 


Jag har även modererat samtal. 


Kontakta mig för mer information.