Böcker

Läs vår bok Democracy in Hotter Times. Redigerad av David Orr.


Förord av Bill McKibben och avslutande text av Kim Stanley Robinson. 


Vid sidan av mitt kapitel bidrar följande författare:


William J. Barber III, JD, William S. Becker, Holly Jean Buck, Stan Cox, Michael M. Crow, William B. Dabars, Ann Florini, David H. Guston, Katrina Kuh, Gordon LaForge, Hélène Landemore, Frances Moore Lappé, Richard Louv, James R. May, Frederick W. Mayer, Bill McKibben, Michael Oppenheimer, David W. Orr, Wellington Reiter, Kim Stanley Robinson, Anne-Marie Slaughter.


Boken blev vald som best science picks av tidskriften Nature, läs mer här:


Mer information och hur du kan beställa boken hittar du på här!Upphettning - Demokratin i klimatkrisens tid


Vi står inför en existentiell utmaning med förändrade villkor för allt liv på jorden. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Är hotet mot demokratin och den globala upphettningen två kriser som går ihop till en ödesdiger storm? Eller finns det vägar mot minskade utsläpp och en stabil demokratisk framtid?


Upphettning är en djupdykning i klimatförnekelse som politisk rörelse. Utifrån aktuell forskning diskuterar boken de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick utifrån frågeställningar som: Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan? Varför motsätter sig den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt klimatvetenskap?


Gavs ut på Fri tanke förlag i januari 2020


Lyssna på släppseminariet här!

Sagt om boken


“Den här boken är angelägen för att den i detalj avslöjar sambanden mellan förnekelsen av klimathotet och undergrävandet av demokratin och det öppna samhället.” 

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH


”Med imponerande kunskapsbredd ger boken en insiktsfull, engagerande och hoppingivande förståelse för hur demokratisk drivna samhällstransformationer kan övervinna fossilekonomins djupt rotade strukturer.”

Björn-Ola Linnér, professor vid Tema Miljöförändring med inriktning internationell klimatpolitik


”Upphettning är en heltäckande och lärd exposé av klimatkrisen historia i världen och i Sverige, globalt och lokalt. Rekommenderad läsning för alla i klimatkrisens tidevarv.”

Gustaf Arrhenius,VD, Institutet för framtidsstudier, professor i praktisk filosofi


”Detta är en efterfrågad och mycket viktig bok för alla som vill förstå en av samtidens viktigaste debatter: den av människan skapade globala klimatkrisen och hur det kommer sig att vissa grupper i samhället förnekar att krisen överhuvudtaget existerar.”

Ann-Kristin Bergquist, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet

Om boken i media

Demagogernas angrepp är en del av vår tids kulturkrig


Boken belyser bland annat det starka sambandet mellan den auktoritära högernationalismen och den organiserade klimatförnekelsen och visar hur klimatkrisen upplevs som ett hot mot den västerländska självbilden och kulturen, särskilt av de grupper som åtnjuter fossilsamhällets privilegier.


Björn Wiman på DN KulturForskare skriver om klimatkrisen och demokratin


Författarnas slutsats är att vår bästa chans att vända utvecklingen är i de länder där vi har en stark demokrati och att den till och med kan stärkas genom en omställning, där de stora energibolagens makt minskar.


Sofia Hären Landets Fria

Människans dumhet är den eviga gåtan


Det är, inser jag medan jag läser, precis den bok som jag har gått och längtat efter.


Ulrika Kärnborg - Expressen Kultur


Därför är coronapandemin en försmak av ett existentiellt hot


Per Sandin har läst den nya boken ”Upphettning” om demokratins ställning i civilisationskrisernas tidevarv.


Per Sandin Dagens Nyheter


Lärt och lätt om tunga frågor – ett måste att läsa


 I högaktuella ”Upphettning” ges en uppfordrande genomlysning av kopplingen mellan klimatfrågan och demokratin.


Skövde TIdning


Recension: "Upphettning" av Martin Hultman, Kjell Vowles och Daniel Lindvall


Göteborgs Posten


Klimathotet är ett eldprov för demokratin


Kajsa Ekis Ekman Aftonbladet


Insiktsfullt om klimatkris och högerpopulism


Den här boken ger en mångsidig, ja, unik överblick över dessa sammantvinnade problem


Kjell Andersson Borås Tidning'


När vi håller grytan kokande


Boken är lätt att ta till sig för mig utan egentliga förkunskaper i ämnet och jag känner mig klokare efter att ha läst den. 


Thomas Wennersten AlbaFolkstyret i rädslans tid 


Varningslamporna blinkar för demokratin. Den auktoritära populismen sveper över världen, uppmuntrad av Donald Trumps valseger. I amerikansk debatt har det talats om ”The Weimar Moment”. Demokratin står inför betydande utmaningar och ingenting tyder på att det är tillfällig kris.


Stödet för den auktoritära populismen kan ses som en protest mot hur det demokratiska systemet fungerar. Det är en rörelse som fångar upp de känslor av maktlöshet, utanförskap och oro som många människor har inför samhällsutvecklingen. Därför måste demokratin utvecklas.


Olle Wästberg var ordförande och Daniel Lindvall huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen som kom 2016. Med stöd av utredningens forskning analyserar de och för fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.


Gavs ut på Fri tanke förlag 2017

Sagt om boken


Varning från WeimarMed Folkstyret i rädslans tid har Olle Wästberg och Daniel Lindvall lämnat ett viktigt bidrag till en allt mer brådskande diskussion om hur demokratins motståndskraft skall kunna stärkas.

Per T Ohlsson i Sydsvenskan


Demokratins säkerhetsmekanismer är hotade


Boken inbjuder till omläsning. Jag är själv inne på andra varvet. Den är spännande, ger ny kunskap, kraft att motstå rädslan, och är framför allt stimulerande. Sprid den gärna.

Hédi Fried på DN Kultur


Gedigen analys av den auktoritära populismen


I den nyutkomna och brett uppmärksammade boken Folkstyre i rädslans av Olle Wästberg och Daniel Lindvall tid tas ett samlat grepp om vad som händer när folket och styret allt mer rycks isär och samhället präglas av ett vi-och-dom-tänkande.

Erik Cardelús i tidskriften Alba

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?


Utgiven 2018 på Natur och kultur

The Limits of the European Vision in Bosnia and Herzegovina: An Analysis of the Police Reform Negotiations


Dissertation 2009

published by

Acta Universitatis Stockholmiensis